Ger Brinks: Textiel en nanotechnologie

Ger Brinks: Textiel en nanotechnologie

Show Video

Goedemiddag allemaal zeer. Vereerd. Laat m even vraagt om mij iets te vertellen over textiel. En nanotechnologie. Dat doe ik vraag. En. Ik daar dus daarmee graag bij aan het installeren van martin. We. Willen graag dat je het zonnetje, staat. Ook. Omdat er camera's hebben dus sorry. Oké. Om, dit te beginnen mischien is handig om eerst even iets te vertellen over wat textiel, eigenlijk is. Je. Ziel ligt boven een paar beersel. Als je inzoomt, zie je dan de garens, daarnaast, zul. Je daar weer op en dan zie je allerlei vezels, waren, die gaar zijn opgebouwd en zoom je nog verder in dan kun je zien dat die vezels, die textuur vs en opgebouwd met allerlei. Verschillende. Subtiel tjes polymeren. Constructies, die allerlei, bepaal samenstellingen, die geval is een zinloze achter het materiaal maar. Je kunt polyester hebben nylon, vol noemt dan op die hebben allemaal hun eigen karakteristieke, maar. Waar naartoe wil is dat wat je daar linksonder ziet dit is dat textiel een heel complex. 3d materiaal, is met, heel grote flexibiliteit en. Unieke eigenschappen, van to steal komen voort uit deze combinaties. En wil je daarmee dus. Functies aanbrengen, en combinaties, maken met andere, systeem bijvoorbeeld met nanodeeltjes. Dan moet je met dat soort constructies, heel sterk rekening houden. Laten we ook gevraagd om even een definitie, te geven van de combinatie, van textiel en nanotechnologie. Het. Mijn otg wakker. Om. Die reden kom naar martin ik natuurlijk altijd heel goed met elkaar samenwerken dat, begrijpt u wel, in. De combinaties, met textiel en nou terug is ongelooflijk. Veel mogelijk als je gewoon kijkt wat er al, lichaam de is het. Aantal en pepers op dit soort onderwerpen dit, is werkelijk verbijsterend. En dan gaat het over zelfherstellende. Materialen, en gaat over combinaties, met smart functies. Intelligentie. Sensor, erin vlekverwijdering. Allemaal, op, ze allemaal mogelijkheden van de combinatie, van textiel met name technologie. En. Daar wil ik u dan is zo vertellen. Een. Heel voor de hand liggende, is eigenlijk. En. Ook eentje wel heel veel werk aan gedaan heeft is de nano coating, dus de oppervlakte modificatie. Van textiel met, behulp van nano, laagjes. Dat is heel veel onderzoek naar gedaan het, gaat dan over met name. Waterafstotend. En vuilafstotend. Dat soort mogelijke, toepassingen, en. Self-cleaning is dan ook een belangrijk doelstelling. Hier wat. We daarmee altijd willen is het manipuleren van de contacthoek je kan helaas, ook de details van, de vi zich minuut ingaan andere keer graag en martin. Maar het gaat met name om het manipuleren van die contact toe als, de heer laag is dus daar links dan heb je een mooie spreiding. Wat is je moet bevochtigd, en, is die heel groot, rechts. Helemaal 180. Graden dan, heb je water, als torus of ander, materiaal heb je korea storen, dat is wat je graag wilt dat bereiken. Maar. Dit zou een andere factor en dat heeft te maken met hoe oppervlakte, energie werkt dat.

Heeft Te maken met het, contactoppervlak, hoe groter de contactoppervlak, hoe, meer. Interactie. En hoe meer hechting, over, meer spreiding je krijgt. En wat je kunt doen is het oppervlak, het contactoppervlak, manipuleren. Dus de structuur van de materiaal oppervlak dag draagt, evengoed, een belangrijke, rol bij, aan. Veel. Waterafstotendheid. überhaupt aanhechting, op oppervlaktes. En. Met name het lotusblad, effect is een mooi voorbeeld van hoe, dit er dan uit ziet. Tsjechie, geluid bij helaas maar. Dus hier zie je dus een oppervlak. Dat werd helemaal ver dus miljoenen en miljoenen van die kleine puntjes. Als het ware op zitten net als bij het lotusblad. En dat zorgt ervoor dat er geen hechting, kan plaatsvinden, tussen. In dit geval waterdruppeltjes. En, het onderliggende materiaal, maar de grap ook vooral een stof en vervuiling ze deeltjes, die echt een ongemeen waar makkelijk in, dit geval door de waterdruppel meer de afgevoerd. Nou dat ze dat soort laarzen ook te sturen aanbreng heb je natuurlijk iets heel fraai. De punt is alleen hoe, breng je dat, soort laagjes nu aan op textiel en, dit met name in in belgië, centexbel. En de universiteit. Van. Gent hogeschool. Gent is heel veel onderzoeken natuurgebied, en. Die hebben met name de sociale, technologie verder ontwikkeld, en. Wat je dan doet is dat zie je hier links, zie je hebt een soort shell fase red wine dus die polymeren. Zijn geleerd in in medium, dat breng je aan op de textiel. Vervolgens ga je het drogen en hou je die. De dit soort glitch hou je over en, dat, zorgt, er dan voor dat je hier, de grote. Vind, de verpakking tjes kreeg van zijn oppervlak met heel klein op lijkt nu toe maar heel veel van die van die puntjes. Leven aan ander bijeffecten zie je rechts het heeft ook nog een, verbetering. Van de slijtvastheid, maar daar gaan we nu met een nieuw in. Een. Aantal jaar geleden toen, de grote discussies begonnen op een gebied van de vuur verbinding, door de dat we nu onbekende pfa is en dat soort verbindingen, in. Combinatie, met met, textiel is waterafstotend dat. Ze dit soort vervuiling, is door de. Brancheorganisatie, modint en onderzoek opgezet om. Te kijken welke alternatieven daarom, zijn want die vlug binnen daar die hopen zich op de wit uni inmiddels al hoe dit werkt in. Het indoor in de in het omgeving, sinds waarschijnlijk, voor de late mijn gezondheid en. De dit in de vraag is dan ook van hoe keda alternatieven, voor verzinnen, nou. Links. Zie je twee. Samples eentje, is behandeld, met een alternatief, voor die per uur verdienen die geval een silicum, sup verbinding. Onbehandeld, en dan zie je rechts dan wordt het overgoten. Met een vervuilende, vloeistof, en is hier de links dus aanzienlijk, minder hechting, dan, rechts met ander woorden, er zijn wel degelijk alternatieve. Denkbaar, in combinatie, met textiel, voor dit soort toepassingen. Werd er ook in de praktijk. De werkt dus. Er zit nog een keer is het. Gaan ik boven toegepast onderzoek dat is. En het leuke van dit hier. Een, ander toepassing is natuurlijk antibiotica, actueel, textiel een, aantal, jaar geleden hebben, martin. Dus de doctoraten naar bier maar ook de industrie design, en het lectoraat smart functioneel, materials, weet je naar verbonden was een, onderzoek uitgevoerd en. Geen droom kunnen wij een textiel maken dat antibacteriële. Werking heeft dan. Ben naam in de gezondheidszorg, zijn bacterie infecties een groot probleem dat. Kost. Ie dan weer heel veel geld maar ook heel veel menselijk, leed en. Dat wordt veroorzaakt, door bacteriën uit hazy door heeft het het groeien van die micro-organismen. Door, het verspreiden, van de micro-organismes. En het kan op allerlei manieren kan het plaatsvinden campi het uniform plaatsvinden, wilde niet heel waarschijnlijk is maar, ook via bijvoorbeeld, die afscheiding. Gordijnen, tussen de bedden. De project hitte dan ook tekst, taal in healthcare. Afgekort tot tekst die hc. En de bedoeling was om te ontwikkelen smart nano textiles. In healthcare. Hij ging dus over textuur, met een bacterieremmende. Functionaliteit. Verwerkt, in werkkleding die geval dan de uniformen. Van verpleegkundige, een, bedlinnen of interieur te sturen als een samenwerkingsprogramma. Ze kan zetten de drie saxion lectoraat eh ook, hogeschool, zuyd theo, heeft tafel liggen speelt, en. Adapter stuur bedrijven deden daarmee en modint. Dana een aantal voorwaarden aan in die staan daar rechts onder het moest namelijk waar. Werkzaam blijven na een aantal wasbeurten. En dat, is niet vanzelfsprekend want was een is een behoorlijk ingrijpend proces, en.

Dit Mag u niet acties zijn er nog geen andere bijwerkingen hebben. Dus in het parallel aan, dit project was er een heel onderzoek, om. Te kijken naar de boel dingen als huidirritatie. En dergelijke. Want. Wij keken we naar de, keken naar de poly ook zo met die laten oftewel de poms. Dit spul was een specifiek, pom deeltje, dat is ontwikkeld in bedacht hier bij saxion en. Daarvoor willen we hebben we gekeken of dat kon, de herten op ook, textuur, omdat we, bel wisten dat over dan sterk het vermoeden hadden dat het. In die combinatie, bacteriegroei. Remmende werking had, mij. Zijn die metalen gin is op zich natuurlijk niet heel vreemd, in dit soort toepassingen. Het, algemene, wisten dat al wij die gooide een koperen, muntje in in, hun vaten. Zo ook in uw wijn dit wil ik niet meer niveau in het water om, bederf tegen te gaan. Dus het is op zich hier mini gekke verdachte. Probleem is alleen hoe, krijg je zo een deeltje, aan textiel. Nou er zijn een aantal voorbeelden van in. De literatuur. Hoe dat alles gedaan, de links zie je dan een fabriek, is het doek is het textiel. Daar maak je eerst een soort onderlaag, je dus, een soort hechtings laagje vervolgens. Bouw je daarop een soort porte daar noemen de pan en airbrush. Die geschikt, is gemaakt voor de hechting, van in dit geval koper, deeltjes waarvan we de zweert dat hij ook antiek witte hier werken en. Heb je dus rechts heb je de resulterende, product, en dat heeft dan een bak antibacterieel, werken en. Onze gedachten, was kunnen wij niet dit soort techniek. En technologie en kennis gebruiken, om die heeft ie voor elkaar te krijgen. Foto's. In de in dit project hebben samengewerkt, met tno en, daar zijn voor in geslaagd om een zo gaan de kat ionische, binden het te ontwikkelen waarmee. We inderdaad een, mooie hechting kregen van de pomp deeltje op textiel. En. Het werkte ik, ga niet in op verder die plaatjes aan wat blauwe met wendy van je huid dus inderdaad een antibacteriële, werking. Probleem is alleen dat het aantal wasbeurten, dat het echt. Of gehecht brief aan te sturen waar ze redelijk beperkt, en. Dat. In gaandeweg het, onderzoek bleek dat als je dit. Soort molecule, wil gaan toepassen in de markt dat dat de verkenning die we hanteren dat. Ook wel ongelooflijk, veel. Registratie. En dan missen diverse kost kost een ander van mekaar te krijgen. Huidirritatie was, om niet helemaal. Zonder. Enige bedenking. Dus kortom het. Project was op zich haastig.

Succesvol. Wat ons betreft maar. Zijn hebben randvoorwaarden, bruin die aan hebben kunnen voldoen maar wel een wens in er mooi project omdat dit wel een link oplevert, voor wie je dit soort deeltjes. Kunt echte op textiel. Nou easy cleaning, en hygiënisch textiel. Een prachtig, domein, van, de combinatie, textiel en nanotechnologie. Data stotend, hechting verbinding en durft lijken. Er, zowel mijn gebit, en dat heeft te maken met kleuren, en kleureffecten, de zogenaamde, chromatische. Textiele. Thermo, foto dus onderricht over temperatuur, om de invloed van licht om dieven van elektronen. Water, oplosmiddelen. Ph, effecten, en en ladings effecten, kunnen, allemaal ervoor, zorgen dat dat, kleurstof. Deeltjes, heer de kleine mogelijk gebitjes deeltje, dat hij van van irritatie, of van, structuur. Verandert zodat je een kleureffect jeugd. Hier. Zien heel mooi voorbeeld daarvan. Hier zie je drie, moleculen, de links onder staan ze dat midden onder het aan ze een beetje die aangebracht, op deze garens en. Als. Je die garens, dan blootstelt, aan, in dit geval ammoniak. Ketens hier dus afhangen van de concentratie. Dus 050. Over, 1000 ppm zie je een kleurverandering ontstaan, het. Is de gast ik vrij van een kun je dus een sensor, maken. Met. Dit soort molecule, er op die aangeeft, hoeveel amoniak, in de omgeving aanwezig is, nou. Dat kun je dus uitlezen, je de revue toen werd mijn, app je kunnen uitlezen, en dan kun je daar van alles mee doen. Een andere mogelijkheid of andere. Typische. Nano. Benadering, is het gebruik maken van fotonische kristallen. Daar maak je combinaties. Van materialen met. De vergunde breed ik breek is in doosjes en. Op een soort van lengte verschaald zie je dan dat, de bb bb bb inschrijving. Bij verplaatsing, hier een andere brekingsindex, krijgen dus een andere kleur gewaarwording. Dat eigenlijk, hetzelfde type kleur die je ook toeven terugvindt. In pauwenveren. In in vlindervleugels, in the balance al die mooie platte, prachtige kleuren hele mooie kleurstof er zijn er helder. Hoge, verzadiging, permanente, kleur echt een, hele. Mooie mogelijke. Toepassing, maar, je kunt ook dit. Soort de toepassing, maken waarbij over gebruik wordt gemaakt van het veranderende. Optische. Effect dat je krijgt als. Kleur je oog voor, je opvalt. Ik heb een groot glazen huizen. H. Je hebt er eentje waarvan ik niet hem er zeker weer of nog een broodje aap is kennen allemaal harry potter, met zijn, met. Een kleedje. Waardoor je onzichtbaar, wordt. Ik heb hier mijn vraagtekens, bij de wat de gaat uit van metamaterialen. Wat er gezegd maar is het bekend dat er bepaalde vormen, van elektromagnetische. Maar ook in dit geval van van fotonen. Om een object zich, kunnen, kunnen. Kunnen praten die kun je verzamelen, en dan zou je in. Principe is, dit soort dingen kunnen bedenken, maar, hij, zit al die die groene verkleuringen naar boven aan die bevallen mij eerlijk gezegd niet helemaal dus, in mijn vermoeden is dat dit een broodje aap is maar ik weet het niet helemaal zeker en oneerlijkheid. Laat. Het me houden opstelt, tegen technologie. Wat. Daar de risico's tafel en wil ik formuleer nou zijn natuurlijk als je kijkt naar naald en begrip je natuurlijk over over allerlei losse. Toepassingen zoals dit je, kunt ook heel erg goed kijken naar de materialen zelf dus de de de nano fibers en de en de nanotubes. In al dit soort materialen, ook die hebben we allerlei mogelijke, toepassingen, in. In n-va van brandstofcellen, tot, een sensoren, en heel. Breed oké vanaf nu doen. In. De harde winkel in mill country.

Waarom De banden factories, monster, net spoel software en boltze klaar. En. Nu kan de fabriek. Like big cotton, candy floot sarah furnaces. There will use a bunch aliens of nanotube scholing. En blinding together, in the furnace. And no compromise. Go slice of. Indonesië. Stroom materials. Populair hier is, really nanotechnologie, voor, de verstand, en het of pods. Yards. Hij streed fibers. En is fibers. Impeachment uw auto stroomt ouders en kabels zo, wire chair, and. Joys chain. Dus. Mijn account project, inclusie stress bij cloaking material. Met stem en een chilipeper. Wat sprong er dan een spiering bocht. Zo het een no brainer voor bulletproof, bed in er een liner en, en psyché je bek en, en in heerenveen, sea of, life i met your adwords, en, neuzen bolletje. And that's not all the material. Savills poetsen kort mijn companies and mixing, noot, oeps in de plastics, to make up as het materials. De rust stronger. Lawyer and more durable. Wat men ook gaan wonen de macintyre alex, arno, tips. Zullen. Hen de find a way that the council is piet andrews de stick together on their own. 3 jens er moest, hem ik de superdun nano tubes, longer, zo die and many more points of contact. Er. Trek de force is alles uit mijn de tussen de holte toe toen ik oosten show u rijdt. Innovation, and, the eye dhs de schark first and, win je de scheiding stijl bij ons zijn mening wordt na de zult aan missie tot de nieuwe textielindustrie, kunnen leider met het stuur. Dan. Het. Het aardige, van dit soort materialen is, dat je. Bijna. Het nodig hebt bijvoorbeeld. Van cirkel rond de evenaar mijn antwoorden. De, de de header gewicht. Afmetingen. Zijn heel bijzondere deze materialen, met, in nood specifiek oppervlak en. Het bijzonder, daarvan deed dat ze die we dat dat, dit dat maakt u weer geschikt voor allerlei filtratie, toepassingen, en, zo we zijn er prototypes, al gemaakt van. Wat je eronder zit van een uniform, even de. Bescherming van militaire. Tegen chemische biologische wapens. Waarbij extra, laagje. Zijn ingebouwd, in the name of fibers die er voor zorgen dat dit, soort molecule maar ook is dat microfoon inbus die schadelijk kunnen zijn voor het tegenhouden. Het is een heel mooie, toepassing, daarvoor maar. Heb een andere toepassingen, als, je dit soort materialen het risico, tot na de fiber toe en gemaakt van de. Pvdf. Dat is ook bepaald polymeer de kun je die hele dunne draadjes. Van maken als, het combineert, met alle goede. Geleide materiaal in dit geval heet dat pi dat ik, zou gaan om in een bal die afkorting hand betekenen maar de, dit is een geleidend materiaal keer met een je technologie kunt aanbrengen, en, een kever dit soort materiaal een mooie sensor het je smaken. Het is net zoals je die kunnen overal je aanbreng hier zijn ze op de huid aangebracht met die cursus ook in textiel integrerend, en heel veel toepassingen, van en, digico bijvoorbeeld, de, de, beweging, van spieren. Kun je gewoon monitor. Door gebruik te maken van dit soort sensoren, tjes.

Hoe. Maak je de fabeltjes. High quality power, supply en de kwaliteiten plicht. Dit. Soort proefjes in dit het maken van dit soort naar haar zoals je op het mag ook iets gedaan type. Redelijk. Standaard er, nu in de nieuwe de collector plek maar je planning hij volgde in de systeem. Van, de surface tension in de leakage op let is zo welkom bij de focus, op die rit viel er op dit is te strak dit vorm in de sokkel telefoon. Dit is dat ze liep toen electic ali chart zit de gipsy dat, moest zo hard de projector, dat vorming fibers, wat, deed inc oled door dit nieuws online polymer, fiverr thatcher het. Dus ook op de trap van drukke muziek met de bijbel. Ga middelen zonder te laten zien dat eigenlijk met relatief, eenvoudige met, methodes. En verzorgen, technieken. Je tot dit soort, 5. Bus kan komen. Die. Dus altijd soort bijzondere eigenschappen, hebben. Hij heb je wat ultron. Opnames. Informatie. Dan zie je dat er een derde diameters. In de nodige nanometers, liggen. Dit zijn vaak synthetische materiaal, die dit voor gebruikt worden maar, wat ook interessant is dat je naam en faam is kunt maken van materialen, die, van biologische, oorsprong. Hier zie je foto nu groep onderzoek de tijd geleden is gedaan waarbij van hout. Houtsplinters. Het is waar. Ik leeuwarden die voor veilige. Fijngehakte slippertjes wel eens wat pulp van gemaakt en, vormen dit soort technieken worden dus oplossingen gemaakt en dan wordt dat wit voor spannen en dan heb je dus city lozen. Gebaseerde. Nano fibers. En dat is interessant materiaal, want in dit zijn met name met een zin toegepast voor het kijken voor het scheiden van, een publiek, en deeltjes zoals virussen en bacteriën, maar. Ook, zelfs moleculen op op grote kunt, nu kunnen we kunnen schreef wat heel bijzonder is maar, in, 30 belangrijk ook voor mijn bruine frustratie. Van zwaar metaalionen. En dat is interessant voor de waterzuivering, en betaalde dat betekent dat je een techniek inpakmateriaal hebt waarmee je zware. Betaal ionen in het afvalwater zitten, kunt afhangen en, als waren we terug, kunnen gaan brengen dan wel voorkomt dat ze in de circulatie. Komen sneller. Worden cellulose is ook een mogelijkheid maar. Dan de mogelijkheid is boos zilver je krups van, zilver kun je soort die kookte door, bepaalde, ze spinnen perfect technieken kun, je nanowires maken hebben. Ze hier ook gedaan. Je. Ziet links, en, handschoenen, het is t handschoenen, en. Als je normaal. Gesproken als het koud is dan straalt je lichaam warmte, uit. En. Dan krijg je dus want er staan daarom geven de warmteverlies, wordt. Heb je, die warmtestraling, kunt tegen gaan en in het lichaam kunt houden nou dat hebben ze gedaan met brug die nano een. Laagje namen garens in dit geval van silver. Die in handschoen daar met al die rooie vlekken. Er en dan zie je dus dat is dat kun je die ik een gemeten hebben de warmte uitstraling, is je ziet is daar dus groot. En rechts zie je een handschoen die dezelfde handschoenen dan voorzien van een laagje, van die zilveren nano. Draadjes, en, het. De finish is striking zou ik zeggen. En dit keer dus uit gaan breiden en, we hebben wel eens berekeningen, gedaan een aantal jaar geleden ook, in, de kader van het programma van de moordend. Dat je duizend kilo de je aan vervuilers energie kunnen besparen als. Je deze kleding ze hebben. Nauwe. Technologie, en. Textiel. Er zijn ongelooflijk. Veel combinaties en veel mogelijke, toepassingen.

Met. Eindelijk vraag natuurlijk van haar wilde gebruiken waardoor de einduur ze de vraag natuurlijk of die altijd precies weet wat die wilders ook altijd om zo'n marketing dilemma. Of, time is niet de vraag want ik wil meer nanotechnologie. Maar ik wil graag een oplossing voor het probleem. En dan, is namelijk technologie in die zin in nee blin technologie, en. De geen di meola en kennen kennen me stokpaardje ze dit gebied is de graaf frank de winne je maar. Het is dus een diner de technologie, we dit soort oplossingen, mogelijk maakt, dat. Betekent ook in het liefst eet ik ook aan bij de vorige spreken dat je vooral moet doorgaan met fundamenteel, onderzoek op, dit domein ik ook domeinen ook dit leidt tot mogelijke, toepassingen, en combinatie, van textiel met name ter begrip van de kern van. Al dit soort toepassen. Behoorlijk het ligt allemaal in het onderzoek van zo'n dertig veertig jaar geleden. Ik ben een vriend een mixer. Want want ik wil alleen maar even zeggen, martin, ik, vind jou heel veel plezier en heel veel succes met je lectoraat. Gaat veel gebeuren denk ik maar houd in de gaten, zie hier ook, er is altijd iemand die over je schouder toekijkt.

2020-03-09 04:26

Show Video

Other news