Episode 3 Ancient and Future Technologies HD WEB

Episode 3   Ancient and Future Technologies HD WEB

Show Video

(hudba) (obřadní modlitba) Před mnoha lety jsem byl v kině s mým tehdy malým synem, teď už je velký, na Disneyově filmu Příšerky s.r.o. A děj filmu Příšerky s.r.o., málem jsem spadl ze sedadla, protože jsem si to už tehdy uvědomoval. Pro lidi, kteří to neviděli, byl tam svět příšerek a pak svět lidí.

Ale svět příšerek neměl zdroj energie. Museli čerpat energii ze světa lidí, takže co dělali? Elektrárna ve světě příšerek byla místem, kde se všechny tyto různorodé "příšerky" ráno seřadily jako pracovníci v továrně a dolů přijížděly dveře, jako dveře od ložnice a dveře, jaké byste našli v lidských domech. A ty se před nimi uchytily a pak se otevřely, a když ty příšerky dveřmi prošly, nacházely se v ložnici nějakého dítěte nebo tak; a jejich úkolem bylo vystrašit to dítě.

Jak to dítě hrůzou vykřiklo, ta příšerka zachytila energii toho výkřiku do jakéhosi válce a vrátila se do světa příšer. A to dodávalo energii světu příšer. Nyní, když uvažuji symbolicky, to je přesně to, co se děje.

Abyste mohli vstřebat energii, ta energie musí být v rozsahu frekvencí, s kterými rezonujete, takže ji dokážete vstřebat. Jinak jenom projde a nikdy nebude využita. Entity, které zlomyslně manipulují s touto realitou, jsou ve stavu velmi nízkých vibrací. A aby mohly vstřebávat lidskou energii, musí to být energie nízkých vibrací, a to dělají.

Vytvořily tuto společnost tak, aby získávaly maximální množství nízkovibrační energie, strachu a všech jeho odnoží a subfrekvencí. Pocit viny, nenávist a to všechno. Stres, to je další důležitá věc. A čím více stresu, strachu, pocitu viny, nenávisti a konfliktu se v této realitě vytvoří, tím více energie se generuje v tom frekvenčním rozsahu, který dokáží vstřebat a využít. Takže válka jsou pro ně hody. Harmonie generuje energii, s níž neumějí nakládat, protože není na jejich frekvenci, takže ony nechtějí v této realitě harmonii.

Chtějí disharmonii, a proto je společnost v tom stavu, v jakém je, a ty pokrevní linie, rodiny, které kontrolují společenské instituce, jsou prostředkem pro vytváření disharmonie, což generuje energii, která posiluje manipulátory, manipulátory z jiných dimenzí. Takže nás energeticky vysávají. A v seriálu Matrix, když postava Morfea drží baterii a říká: stroje udělaly z lidí jednu z těchto - baterii, tak to bylo absolutně velmi blízko pravdě. My jsme jejich zdrojem energie a jejich velikou noční můrou je to, že dosáhneme uvědomění, které přináší harmonii, protože pak, obávám se, se jim vypne elektřina.

Jedním z báječných nástrojů, které máme, je naše technika a to, jak jsme schopní ji využít. A když pochopíme, jak se technika používá, obvykle naším záměrem, a pak vytvoříme nějakou kreaci z nějaké formy umění, je to zesílení toho, co jsme. A když teď máme nástroje a umíme je použít, umožňují nám vidět mimo spektrum, které jsme schopní vidět pouhým lidským okem. Pracuji s frekvencemi po celý svůj život, a když se podíváme na celé to, čemu říkáme fotonické spektrum světla, a díváme se na všechno od ultrafialových až po rentgenové paprsky a dál, lidské oko toho vidí takhle málo mimo tuto vlnovou délku. Je to barva duhy.

A tak si uvědomíme, že nevidíme tohle a nevidíme tohle, ale ono to kolem nás existuje. Jen se někoho zeptejte, jak funguje mobilní telefon. On vám to vysvětlí, ale já pak řeknu: dokaž to. A on: no, to nemůžu. Nemohu vidět ty frekvence, které z toho vycházejí, ale jsou tam.

Z tohoto přístroje vycházejí a do něho přicházejí neviditelné frekvence. Pak se podívejme na digitální fotoaparáty, které přesahují určitá spektra, a jednou z neuvěřitelných záhad "orbs" je to, že tyto kvalitní digitální fotoaparáty je teď zachytí. Takže když zjistíme, jak nám technika pomáhá a připravuje nás na to vidět, co je vně toho spektra, pak dochází k velikému posunu.

Začínáme být schopni to přijmout tak úžasným způsobem. V tomto uvědomění se stáváme velmi pokornými A kopeme hlouběji a nacházíme v zemi techniku. V 70. letech jsme našli baghdádskou baterii, která je skutečně stará 2300 až 2400 let. Funguje na tomtéž principu jako naše dnešní baterie.

V dějepise se učíme, že jsme v době nejvyššího rozvoje na této planetě. Ale jak potom Egypťané chápali, jak vyrobit žárovku a jak pozlacovat? Na to potřebujete elektrický náboj tak, jak ho známe. Na této planetě jsou energetické záhady, když pochopíme volty nebo napětí, nebo to, co se nazývá baterií nebo čemu se v dávné historii říkalo džed, a my tomu říkáme baterie. Je to zařízení, které uchovává energii, a je to elektrochemická reakce, k níž dochází díky jevům na této planetě.

A jde to od 1,2 voltu do 1,5 voltu v závislosti na tom, jaký kov použijeme, a na kyselinách nebo prvcích, které zkombinujeme. Ale je to jev, je to přirozená energie, která vychází ze země. Když si uvědomíme, jak se baterie zapojují, musíme jich zapojit víc do série, abychom získali vyšší napětí. To je jeden způsob, jak spoutat energii. To dělá baterie a uchová tuto energii, dokud ji z ní nevytáhneme. A tak tuto záhadu chápeme.

Lidský organismus funguje stejně. Máme lidskou baterii, a pokud začíná oxidovat, vychází z rovnováhy a pak se oslabuje. A tak můžeme pochopit, proč když je nám 50, 60 let, většina lidí má baterie napůl vyčerpané, a můžeme to vlastně téměř změřit díky naší technice. Ale když pochopíme, že je to z důvodu nedostatku uvědomění, z důvodu nedostatku prostředí, nedostatku uvědomění si, co skutečně jsme.

Baterie mají zajímavou koncepci, protože se jedná o skladování energie, a myslím, že skladování energie nebude muset být dlouhodobé. Není potřeba ji střádat a uchovávat, protože je volně k dispozici. Plaveme v ní. Je věčná a je všude kolem nás.

Jediné co je třeba udělat, je napojit se na ni, když ji potřebujeme, a jen si stáhnout to, co potřebujeme a kdy potřebujeme. Konec - je to skutečně jednoduché. Takže přestože technologii baterií se daří a je velmi prominentní v souvislosti s elektrickými auty a podobně, nemyslím si, že ji budeme potřebovat. Myslím, že je to odrazový můstek. A když se podíváme na úžasný výzkum, který provedl Gregg Braden, a když pochopíme, co jsme, seriál Matrix nám úžasným způsobem ukázal, že se podobáme baterii. Ale pak si uvědomíme, že máme v těle 100 bilionů buněk a každá z nich má 1,2 voltu elektrického potenciálu, no, na to stačí jednoduchá matematika.

Kdybychom byli schopni tuto energie přeměnit, mohl bych osvítit Las Vegas po dobu 90 dní jenom s energií svého těla. To je víc než 100 bilionů voltů energie, takže když uděláme tento jednoduchý převod, pochopíme, co je světelné tělo a duhové tělo a čeho jsme schopni. Až si uvědomíme, kdo jsme, pak můžeme znovu zapnout vypínače ve všech latentních částech mozku.

Tato nová fáze je otázkou vyššího uvědomění, vyššího a širšího přístupu k dimenzím, a toho lze dosáhnout skrze krystalickou vibraci. Krystaly jsou živé organismy, živé bytosti. Mají cítění, mají vědomí, mají uvědomění v té krystalické vibraci, k níž dochází z mineralogického hlediska. Toto jsou učitelé. To jsou příklady toho, jak energie pracuje. Jsou to zesilovače, které nám umožní naladit naše vlastní krystalické energie na ten posvátný geometrický vzor, Merkabah, Mer-ki-Vah.

Na planetě jsou teď určité aspekty potenciální mimozemské techniky, které byly zpracovány reverzními inženýry. Víme jistě, že tu spadla kosmická loď. Byla nalezena těla a technika a došlo k výměně některých technologií.

Víme, že se lidé s těmi bytostmi setkali a komunikovali s nimi. Ale nejde jen o to, že došlo k fyzické přeměně mimozemské techniky. Mohli bychom říci, že lidé, kteří mají velkou inspiraci, dostávají inspiraci z ne-pozemského zdroje. Totiž, kdo je velký duch? Co je to božství? Podle definice je ne-pozemský.

Nejvyšší evoluční doba na planetě Zemi byl Zlatý věk Atlantidy. Ne Lemurie, ale Atlantidy, kde byla neuvěřitelná energie božství. Prý to bylo od roku 50 000 př.n.l. asi do 30 000 př.n.l., neuvěřitelné období 20 000 let,

když to dáme do posloupnosti. Avšak říká se, že Zlatý věk Atlantidy je ve skutečnosti z budoucnosti. Byl přitažen do minulosti samotnými Atlantiďany, kteří viděli úpadek a nechtěli, aby to skončilo takto. Naše vize nového technického paradigmatu v souvislosti s energií je taková, že všechno bude k dispozici v okamžiku požadavku u zdroje. Takže nebude potřeba nabíjet, nebude potřeba kabelů.

Domy, budovy nebudou potřebovat kabely, žádnou infrastrukturu pro dodávky energie. Nové paradigma nebude vyžadovat omezené dodávání a skladování energie. Budeme mít nový vztah k energii, a myslím si, že to do určité míry nějak zreformuje společnost, protože bude jiné nastavení ekonomiky kolem naší samotné existence, našeho každodenního života. Velká část našeho zotročení vůči systému je muset platit za energie, jen abychom mohli vařit, topit, abychom se dostali autem do práce. Všechno potřebuje energii.

Bude to nový vztah mezi energií a naším každodenním životem a nepůjde o dodávky a skladování. To už nebude potřeba. Všechno, co máte, bude mít vlastní energii na vyžádání, na místě. Atlantiďané využívali energii krystalů. Využívali technologii krystalů k napájení svých domovů, na pohon pro cestování, na pohon všeho. Existoval obří arkturijský umělý satelit, který se vznášel nad Atlantidou a byl nazýván druhým měsícem Atlantidy.

Byl obklopen antigravitačním plazmatickým polem, které v noci zářilo jako polární záře. Bylo to docela úžasné, bylo to vidět po celé Atlantidě. Nebyl to přírodní měsíc, byl to čistě krystalový satelit, makročip, chcete-li, pět mil v průměru, vyvinutý arkturiánskou technologií. A to korelovalo jeho energie se systémem Poser na zemi. Systémy Poser byly triangulované krystaly vestavěné v pyramidách, které se používaly k napájení domů, kanceláří, továren, k pohonu vozidel, která se pohybovala.

Do určité míry k napájení energetických linií. Tehdejší krystaly měly schopnost přijmout světlo, lámat ho do různých barev, do různých paprsků, a pak je znovu spojit přes sekundární krystal. A ta energie byla vyzařována ve stylu Tesly vzduchem a byla přijímána krystaly umístěnými v každé domácnosti, v každém vozidle, v každé kanceláři, atd.

To tedy bylo benevolentní použití. Krystaly bylo také možno použít pro vytvoření zesílených energetických polí pro pěstování rostlin, pro pěstování potravinových plodin, kukuřice, sóji. Pro pěstování stromů, jabloní, ovocných stromů. Byly také využívány v továrnách kolem pracovníků, aby měli tuto povznášející energii. Každé místo mělo zesílené energetické pole, aby vám dodalo energii navíc, sílu navíc. To vše je benevolentní užití.

A krystaly, které byly použity v chrámech, mohly přijímat určité nebeské oblouky, které k nim přicházely, byly zesíleny prostřednictvím krystalového satelitu, toho druhého měsíce, a pak se posílaly do různých chrámů: Chrám učení, chrám omlazení, chrám uzdravení atd. Většina z nich se nacházela na ostrově Poseida, což bylo hlavní město Atlantidy, které vídáme s kanály vystavěnými kolem dokola, a bylo věnováno bohu moří Poseidonovi. Je arogantní si myslet, že jsme prvními na této planetě. Tato planeta už existuje velice dlouho. Jsme velmi, velmi novým druhem. Takže nejen že na této planetě byly civilizace, které měly velmi pokročilou techniku a velmi úspěšně na této planetě fungovaly, ale byly také schopné používat technologie, které my stále neovládáme.

Řezat kámen metodami, jak my to neumíme. A fakt, že tyto pyramidy jsou 30 metrů pod vodní hladinou, nám dokazuje - když víme, že ta oblast nebyla pod vodou aspoň 40 000 let - to nám velmi jasně říká, je to nevyvratitelné, že potřebujeme otevřít oči vůči skutečnosti, že nejsme sami. Existují mnohem lepší technologie, než máme my, a my můžeme k těm technologiím pokročit, budeme-li trpěliví, když se budeme snažit a budeme naslouchat vedení a spolupracovat na tom. A tak jako Belialovy děti, skupiny Aryanů se v jistém smyslu velmi "amerikanizovaly", staly se velmi průmyslovými a velmi zaměřenými na zisk, a měli všechny tyto otroky, kteří provozovali vše, co oni řídili. Jediné, co neměli, byla technologie pro řízení energie krystalů.

Lidé Zákona Jednoho ji měli, a oni nemohli přijít na to, jak ji od nich získat. A tak přišli na velmi chytrý způsob, jak nalákat Poseidony, Zákon Jednoho, k jednacímu stolu, aby vytvořili federaci z konfederace. Nabídli, že dají genetické inženýrství pod kontrolu federaci, pokud oni dají krystalový systém Poser v tom satelitu pod kontrolu federace.

Zákon Jednoho prohlédl trik a nesouhlasil a tak Belialovi synové, Aryanové, se vrátili a řekli: my vám dáme většinovou kontrolu panelu. A tak se nakonec dohodli a Belialovi synové byli velmi chytří a dávali vlastně sliby. Byl tam člen vládní kontrolní rady té krystalové technologie, který byl v podstatě nalákán, byly mu slíbeny peníze a moc, a ten přešel na opačnou stranu. To přineslo kontrolu nad krystaly Aryanům. A jakmila nastoupila tato federální kontrola, lid Aryanů, který se mezitím stal velmi fašistickým, když k tomu došlo a oni nezískali kontrolu nad technologií krystalů, začali používat technologii krystalů pro válku.

Používali ji na vyslání tepelného paprsku, který odpařil určité kovové vrstvy pod oblastmi, které chtěli dobýt, což bylo v té době Řecko a Turecko. A krystaly nebyly určeny pro toto použití, došlo k jejich přehřátí, k jejich přetížení a Atla-Ra byli bezmocní a nemohli to zastavit, a tak se ten krystalový satelit začal vymykat kontrole. Nedal se zastavit a to byl začátek konce Atlantidy. Takže ten krystalový satelit se zřítil.

To vyhodilo do vzduhu systém Poser, Aryané byli téměř úplně zničeni, Poseida byla poslední, co zmizelo, a bylo to smutné. Lidé byli omráčení. Už neměli energii. Bez zdrojů energie krystalů byli dohnáni uprchnout na archaických lodích. Letadlo už nefungovalo.

Ti, kteří věděli, že to přijde, mohli odejít přes systém tunelů a ti evakuovali oněch 13 křišťálových lebek. Evakuovali 9 z těch krystalů a některé měděné a bronzové destičky, které obsahovaly historii světa. Některé byly umístěny na Yucatánu, jiné v Gíze. Nu, hypotézou je, že historky Highlanderů, dokonce i keltské a druidské příběhy, příběhy Visigů, sahají až do historie Annunaki, Sumerů, o níž si myslíme, že má jasně mimozemský původ. Ta rasa, Uruové, Serafimové, rasa Draků, ti chápali elektrické pole potřebné pro aktivaci DNA v krvi. A tak schopnost budovat struktury, paramagnetické dolmeny, kamenné kruhy byla schopností vytvářet elektrická pole, kapacitní pole ve fraktálech, v geometrii, která dokázala komprimovat náboj.

Vlastně definovat posvátný prostor. Takže věříme, že tyto rasy, naši předci, tomu říkali zvednutí šému k Pánu, z toho pochází naše slovo Sheman. Šém, Shiza říká, že to teď znamená "vybuzené křesadlo", což víme, že znamená takzvaný fraktální kondenzátor. V Bibli nazývají šém oltářem jako v kostele, ale ve skutečnosti šlo o schopnost postavit biologický, živý kondenzátor. Protože pamatujte, když sem přišli, dožívali se věku tisíců let, a jak se sem dostali, náhle začali drasticky stárnout, takže jejich vybavení zahrnovalo tuto schopnost.

Nazývalo se to Rajskou zahradou a šlo o způsob rozmístění kamenů pro vytvoření elektrického pole pro redukci buněčného stárnutí. Takže potřebujeme vědět, jak koncentrovat životní sílu elektricky, což si myslíme, že je fraktalita, abychom skutečně definovali posvátný prostor. A my si myslíme, že oni to uměli.

Zajímavé je, že když pochopíme, jak dosáhnout světelného nebo duhového těla, v jakém stavu musí člověk být? Takže cestou k tomu, aby se člověk dostal do stavu světelného těla nebo duhového těla, se musí oprostit od všech iluzí sebe sama, od všech dogmat, a odtud si uvědomíme a pak se vědomě rozhodneme, co bude sloužit lidem kolem nás i nám. Obvykle se odsuneme na druhou kolej a vstoupíme do této úrovně služby. Když k tomu dojde, dojde k transformaci v rámci lidské frekvence. Začneme se slaďovat.

Naše meridány se začnou srovnávat. Naše energetické pole se rozšíří. Energie strachu nebo svázané frekvence jsou mezi 85 až 125 na stupnici lidských frekvencí, přičemž nejvyšší frekvence je 1000. Tomu říkáme Kristovské frekvence, Buddha, Krišna, všechny vyšší osvícené bytosti, které byly na této planetě, jsou na této vysoké úrovni vibrací, a to je důvod, proč jsou schopny dělat úžasné zázračné činy. To, co považujeme za zázrak, je něco, co přesahuje hranice našich přesvědčení o realitě a co prolamuje hranice toho, co si myslíme, že je možné, a to se stává zázrakem. Takže když začneme konat zázraky ve svých životech, uvědomíme si, čeho jsme schopni, a že máme potenciál stát se osvícenými.

Viděli jsme umělecká díla a historii, a historické příběhy, kde vidíme tyto neuvěřitelné malby, na nichž z nebes přicházejí kanály světla a přivádějí někoho do osvícení. Můžeme to nazvat napojením na božství, na ryzí božský zdroj, když Bůh doslova na vás svítí své světlo. Když se přestanete dívat na to světlo, které osvěcuje něčí hlavu, podívejte se, co se děje s lidmi okolo, většina z nich obvykle prchá, protože nemohou unést to, co vidí.

Jejich strachy, jejich hněv, jejich nenávist by je v tom světle zničily. To, co máme ve svém nitru, by mohlo způsobit naši zkázu. Pokud máme obavy, hněv, nenávist, je odhalena tmavší část našeho já a to vás rozerve.

Pak začneme chápat, že musíme tyto cesty vyčistit. Musíme žít vyšším způsobem života, a to obvykle vede k pochopení skutečné frekvence lásky. Ne naprogramované lásky, ale skutečné frekvence lásky. Součástí procesu probuzení je pokora a dívat se do svého nitra a být v napojení, chcete-li. Stejně jako skupinová meditace před nějakou událostí a harmonizace našeho záměru a polarizace našeho záměru na cokoli, do čeho se chystáme zapojit.

Myslím, že je velmi důležité, abychom individuálně praktikovali meditaci a vnitřní cvičení, abychom byli v kontaktu se svou božskou podstatou, se svým vedením, chcete-li. Existuje celá duchovní věda pro vytvoření vnější pohody. Existuje celá věda pro vytvoření vnitřní pohody. Věda a technika vytváření vnitřního blaha nebo vnitřní transformace je to, čemu říkáme vnitřní inženýrství, co se nabízí jako vnitřní inženýrství. Nejedná se o systém víry.

Není to filozofie. Není to ideologie. Je to technika vnitřní proměny a té je nyní ve světě potřeba. Není žádný rozdíl mezi vědou a spiritualitou, jsou-li obě přesné a pokud se navzájem odrážejí jako v zrcadle.

Před dávnými časy to lidé chápali, pak věda přijala jinou roli. Nebyla to jen úloha vymyslet, jak dělat věci lépe, ale bylo to spojeno s čistým vědomím. Jedna z věcí, která mě fascinuje, je konvergence vědy a spirituality, a toto pojetí, tato koncepce, že jsme v jednotě se vším kolem nás, je mnohem pravdivější, než si kdokoli dokázal představit. Fyzika nyní začíná ukazovat, že z atomárního hlediska jsme v jednotě. Máme vědomé spojení s tímto procesem stvoření.

Celé pojetí spolu-tvoření je reálnější, než jsme kdy mohli prokázat. Jak se technologie vyvíjí, vyvíjíme se i individuálně a obojí musí jít ruku v ruce. Musí v tom být harmonie a musí to postupovat stejně mezi námi individuálně a kolektivně na všech úrovních, na úrovni sociologické, ekonomické i technické. Nemůžeme mít techniku, která vystřelí vpřed a pak bude ovládat naše evoluční procesy.

Křemen má schopnost nás změnit. Křemen má schopnost nás zesilovat. Křemen má schopnost nám pomoci dosáhnout zdroje naší božské mysli, protože je přirozeně krystalický. Vesmír, božství, Bůh je uvnitř posvátné geometrie, je uvnitř krystalického vědomí, je uvnitř kvantového krystalického pole. Toto jsou příklady dokonalé anorganické mineralizace krystalického pole. Řada křemíkových atomů pyramidálního tvaru a kyslíku vypadá jako dokonalé pyramidy v perfektním řádu.

Až naše mysl dosáhne takového perfektního řádu, kdy budeme konat v souladu s našimi slovy, kdy nebudeme cítit žádné negativní vibrace jako strach, obavy, úzkost a vina, kdy budeme cítit lásku, což je frekvence, láska je jazyk, láska je kód zakódovaný ve světle a nesený krystalickou vibrací. Až dosáhneme té úrovně, kdy to dokážeme cítit a dokážeme splynout se svým vlastním vědomím do dokonalosti krystalového pole, naše vlastní energetická pole, naše elektromagnetická aura splyne do osmicípé hvězdy Merkaby a osmicípá hvězda Merkaby do dvanácticípé hvězdy Mer-ki-Vah, pak jsme v krystalické vibraci, pak pracujeme v rámci vzestupu 2012 v rámci krystalického pole 144, dvojitého penta-dodekaedru. Konvergence vědy a spirituality je skutečně vrcholem, k němuž se můžeme vyvinout, jsou-li ve vzájemné harmonii a my respektujeme přírodu. Ona je vším.

Ona drží všechna tajemství. Když se díváme, nasloucháme a učíme se a replikujeme, ona nám pomůže, a to zahrnuje informace vycházející od Velkého Ducha, který nás během cesty učí. Až vzestoupíme na vyšší úroveň vědomí, spirituality a inteligence, poznáme, že cílem nejsou peníze, ale je jím bílé boží světlo. To nejskvělejší energetické pole ze všech. DNA má v sobě bílé světlo, a to, co máme manifestovat, je že musíme zvýšit to bílé světlo, světelné tělo v naší DNA, zmenšit fyzické tělo, zvětšit světelné tělo, a fungovat jako supervodič a pak viry nezničí tuto Zemi a všechen život na ní.

A pak se přesunout do duhového těla, ale musíme pochopit, že duhové tělo nás jaksi vede k tomu pochopení souvislosti toho, co nazýváme cestou vzestoupení, cestou k vzestupu, kde všechna tato energie je přeměněna a něco se stane v energii duše. Ale pak má lidské tělo schopnost se transformovat, doslova zapnout ty vypínače. A když jsem začal dělat nějaký výzkum o Turínském plátně, ten obraz na něm, když si uvědomíme a když ho srovnáme s tím, co dělá kopírka, v níž neuvěřitelně intenzívní světelný zdroj využívá uhlíku a s tím světelným zdrojem má schopnost buď pozitivně přitáhnout ten prvek, tedy toner, ale pak udělá to, že se přichytí, ale jednou z klíčových věcí je uvědomit si, jak funguje to ozáření světlem, jako u původních xeroxových strojů, neuvěřitelný zdroj světla, a to bude doslova vypadat jako kopie. Skoro jako kdyby někdo položil obličej na scanner a naskenoval ho.

Je to téměř takové množství energie, které prošlo tím plátnem. Takže když chceme vidět velikost Ježíše, což je vždy fascinující, a Bible opakuje velmi často jednu zvláštní věc, a to, že když se lidé dotkli Ježíšova oděvu, byli uzdraveni. A mnoho lidí nechápalo, proč byli uzdraveni, a byly kolem toho fascinující komentáře, jeden mě hluboce fascinoval, když se jeden z apoštolů zeptal Ježíše při poslední večeři: jak tě budeme moci znovu vidět? Protože on jim samozřejmě řekl, že odchází.

A on mu odpověděl: až uděláš - až budeš nosit své pravé oblečení a připravíš si své správné jídlo. A samozřejmě to nemá nic společného s tím, jak si utkáte šaty nebo jaký typ jídla vaříte. Ale má to co do činění s monoatomickým zlatem, s prvky skupiny platiny, a s faktem, že když to nosíte, jste schopni vyzařovat Meissnerovo pole. A s touto schopností vyzařovat tuto božskou léčivou energii se lidé uzdravují. Uzdraví se cokoli, čeho se dotknete nebo na co tu energii vložíte. Takže to pokračovalo velmi dlouho.

Takže když začneme chápat souvislosti s naší technikou a uvědomíme si, co by vyžadovalo to udělat, začneme to chápat z mnohem širší perpektivy. Začneme se dostávat do energetických vírů. Jako stúpy, které byly obrovskými akumulátory energie.

Jsou ze zlata a vypadají jako Teslova cívka, když se na ně podíváme z technického hlediska. Teslova cívka má schopnost mobilizovat neuvěřitelné množství energie. Vezme nízké napětí a zvýší ho na vysoké napětí. Uvědomíme si, že v přírodě to jsou standardní pravidla.

Kvantové vakuum je všudypřítomné. Je jako voda pro rybu. My nevíme, že je tady, ale energie, my v té energii plaveme. Veškerá hmota, všechno, na co si můžete sáhnout a vnímat, je kondenzací energie do hmoty a to znamená například, že když máte dvě stejně naladěné ladicí vidličky a klepnete nebo uhodíte do jedné, ta druhá začne vibrovat v souladné rezonanci. Na jedné straně máme kvantové vakuum, které má výkyvy.

Je měřitelné. Víme, že je tam a víme, že je velmi husté a velmi, velmi silné. Ve skutečnosti je tak silné, že na centimetr čtvereční, řekněme velikost nehtu vašeho malíku, by stačilo k napájení pravděpodobně celého vašeho domu, pokud byste mohli využít energii, hustoty této velikosti. Samozřejmě čerpání síly z kvantového vakua znamená, že to bude fungovat ve vesmíru.

Že bude fungovat na Marsu. Tato technologie vydrží po naši předvídatelnou budoucnost ve všech druzích aplikací, jak pozemských, tak nepozemských, což je také velmi vzrušující. Protože není mnoho vynálezů a inovací v oboru energetiky, o nichž by se to dalo říct, opravdu.

Krystalické látky jako křemen, zvláště křemen, vydávají elektromagnetické pole. Jsou ohromnými přijímači, ohromnými vysílači. Jinak bychom tady nemluvili. Vy byste nepoužívali tuto kameru, tuto digitální kameru, nebýt technologie na bázi křemíku, křemene.

Neměli byste notebook, do kterého to stáhnout. Neměli byste telefon, který zvoní. Neměli byste hodinky, které fungují.

To je piezoelektrická vlastnost křemene, schopnost křemene vydávat velmi, velmi synchronizované elektronické pulzy. To je živé vědomí. Vědomí se objevuje v krystalické vibraci.

Momentálně je na planetě mnoho míst, která trpí nedostatkem vodních zdrojů a čisté vody. Nyní máme k dispozici některé technologie, které začínáme prodávat nebo dávat k dispozici, které mohou generovat čistou vodu, dokonce i vylepšenou vodu s vysokým obsahem kyslíku. Můžeme vzít mořskou vodu, můžeme vzít vodu z atmosféry, a jakmile je budeme moci provozovat, což je největší režie, pak bude vody velké množství a bude prakticky zdarma, protože provozní energie bude zdarma. V podstatě můžeme čerpat vodu ze vzduchu. Je tam.

Můžeme čerpat elektřinu ze vzduchu. Je tam. Nepotřebujeme na to napájet generátory, které fungují na naftu, palivo, které jsou samotnou kostrou existence a kořeny naší Matky Země.

Je to, jako kdybychom je prodali tomu, kdo nabídne nejvíc. To je opět vše otázka systému. Stejně jako doktor Emoto objevil, že záměr může ovlivnit vzhled, ovlivnit tvar vody, to samé se může stát s křemenem. Křemen je v jistém smyslu umocněná voda na bázi křemíku, a naše dojmy, naše záměry, to, jak s nimi pracujeme, naše vlastní elektrické magnetické pole mohou být zesíleny vyzařováním krystalického křemene.

Náš záměr, naše aurické pole jsou proto ve stavu, kde můžeme manifestovat, kde se můžeme uzdravit, kde můžeme jít hlouběji do svého vlastního vědomí a dosáhnout krystalické vibrace. Víme, že naše vibrace, naše energie, kterou vydáváme, je zachycena vodou. Vidíme to v geometrickém formátu a v odezvě krystalické struktury vody, když zamrzne do vzoru. Vidíme to ve vývoji virů atd. v různých vzorcích vody. Můžeme vést energii, myšlenky a emoce do vody.

A voda je pro nás tak krásná a jedinečná. Jsme z ní složeni. Planeta je z ní složena. Je to zdrojový materiál pro život. Druhým zdrojovým materiálem je samozřejmě energie.

Jelikož voda reaguje na naše myšlenky a emoce, myslím, že je můžeme vést i do hmoty a můžeme použití energetický formát, šablonu, chcete-li, vedenou vědomím. Voda je toho příkladem. To nám ukazuje, že tato technika existuje a je tu proto, abychom se učili a přijali a potenciálně posílili naši bytost. Žiji kompletně podle kola medicíny. Myslím, že příběh virů, a tohle je moje práce, velmi se zabývám viry.

viry jsou velice silné, přežily jadernou bombu, vodíkovou bombu. úplně ji přežily. Musíme se naučit, jak s nimi žít, a to není snadné. A myslím si, že to, co nás činí nejvíce zranitelnými vůči virům, samozřejmě, všichni víme, jak je to s antibiotiky.

Jsme přeantibiotikovaní a samozřejmě se vyvinula rezistence vůči konkrétním mikroorganismům, zejména methicilin-rezistentní staphylococcus aureus, který je nyní mimo kontrolu. Musíme však také prozkoumat negativitu, v níž se snažíme přežít. Jsme chemizované bytosti.

Jsme ozařované bytosti. To jsou všechno věci, které se virům líbí. Jak se nad to pozvednout? Věřím, že jediný způsob, jak budeme kontrolovat samotné viry je prostřednictvím vyšší úrovně vědomí a spirituality. Nu, zvuk je všechno. Od samého začátku to byly akordy, co umožnilo naše stvoření, stejně tak jako světlo. To je v podstatě to, o čem jsou moje vzorce.

Každý vzorec, ten, který právě děláme, byl požehnán v poledne a byla do něj vložena harmonická frekvence 528 Hz bezpodmínečné božské lásky, kromě jiných frekvencí, které používám. Tyto frekvence jsou založeny na léčebných frekvencích, na prevenci nemocí, na radosti a štěstí. Projevování lásky.

Víte, evidentně existují škodlivé elektromagnetické frekvence, mikrovlny a podobně, které létají vzduchem, které působí rakovinu a podobně. Pak jsou tu také léčivé frekvence. A to jsou vrozené frekvence, na nichž naše těla i my sami vibrujeme, na nichž vibruje Země, na něž se po dlouhé časy lidé nalaďovali. Tesla, Lakovsky, tito lidé, kteří byli umlčeni, je to tak? Ale myslím, že až dojde k přijetí této vzpomínky a k opětovnému použití této techniky, uvidíte mnohem, že se to bude mnohem více používat.

Ale tohle mě dostalo. Ani nevíme, proč fungují magnety. Využíváme je.

Proměňujeme je v motory. Točíme je kolem dokola, ale ve skutečnosti nevíme, které fyzikální vlastnosti vytvářejí ten magnet a jaké vlastnosti má. Totéž se týká ohně.

Využíváme oheň, ale neumíme definovat, proč svíčka hoří v té výšce, v tom přesném vzoru, její tepelnou barvu a tak dále a tak dále. Ale využíváme ho, takže budeme mít dveře zeširoka otevřené, až začneme mít přístup k těmtýž prvkům, k těmtýž věcem, co jsou tady. Neopustíme tuto planetu, ne masově, ještě dlouho, ale myslím si, že je to stejný rozměr. Protože když uvidíte něco krásného, co víte, že vám bylo naděleno naším stvořitelem, a vy to nevyužíváte - proč proboha, proč proboha byste tady měli chtít být? To je váš dar, který máte sdílet. Pak je vaší odpovědností, abyste jej po zbytek života sdíleli. A myslím si, že v příštích letech, v dalších letech ty posuny a změny, uprostřed nichž se nacházíme, schopnost sdílet a přinést sem ty dary bude stále snazší pro ty, kteří se na tyto změny naladí.

Jak se budeme stávat schopnějšími, měli bychom se také stát citlivějšími, což se ještě nestalo. Stali jsme se extrémně schopnými díky technice, ale nestali jsme se odpovídajícím způsobem citlivými. Musíme přijít ke svým smyslům. K odpovědnosti za zpřístupnění této techniky veřejnosti patří zařídit to tak, aby byla k dispozici všem.

A součástí tohoto procesu samozřejmě, součástí tradičního procesu je něco patentovat, abyste to mohli chránit. Další problematika, která s tím přichází a je velmi populární, je open sourcing technologie. Podle našeho vnímání, potíží je v tom případě to, že tak může být manipulována, transformována, nějakým způsobem bastardizována, a myslím, že odpovědností iniciátorů je řídit to tak, aby integrita té technologie a její distribuce byla zachována. Dáte-li ji k dispozici jako open source, nemáte nad ní kontrolu. Ale nejde o otázku kontroly, je to spíš otázka odpovědnosti.

Je zajímavé, jak se duch pohybuje skrze lidi, kteří dnes dokáží věci rozhýbat. Měli jsme nabídky investic od miliardářů, kteří v poslední době vydělali strašně moc peněz a zaslechli toto volání, že s nimi chtěli udělat něco dobrého. A myslím, že hodně finančních prostředků, mnoho projektů v budoucnu bude mít upřímné, na srdce orientované financování, protože to je to, co Velký Duch, chcete-li, to je to, co v současné době lidstvo vyžaduje. Vše, co musíte udělat, je udělat první krok. Pokud to úplně nevidíte, nebojte se začít.

Jen se pohněte tam, kam vás vaše srdce zavede tím správným směrem. Požádejte o pomoc, požádejte o podporu, a vrcholek té hory začne být vidět, až bude správný čas. Ale určitě začněte tyto kroky směrem k ní podnikat. Jsem tedy nadšený, že vidím, jak jdeme kupředu ruku v ruce s technologií, která nás eticky a ekologicky podporuje, abychom byli schopni tyto vlastnosti ukázat, neuvěřitelné vlastnosti lidského potenciálu, abychom mohli mít lepší, harmoničtější vztah se samotnou přírodou. To nám z lidského hlediska umožní proměnit se v rasu, která hledá hvězdy, v rasu, která cestuje na hvězdy, což si myslím, že je pro nás nevyhnutelné.

V určité chvíli se vyčerpají zdroje planety. Mohli bychom mít nedostatek místa. Mohli bychom být zasaženi kataklyzmatem. Kdo ví, co pro nás budoucnost má? A myslím, že jakmile bude postaráno o naše potřeby jako společnost a zisk se stane pojmem z minulosti a my se od toho vzdálíme, rád bych si myslel, že lidský duch se vyvine v něco kreativnějšího a více naplňujícího, než je tomu nyní, protože jsme otroky systému.

Jsme nuceni k určitým procesům, jen abychom přežili, abychom byli v pohodlí a postarali se o své děti. A vím, že ta budoucnost vypadá velmi utopicky, a proč ne? Protože budoucnost bude taková, jakou si ji uděláme, tak ji učiňme utopickou. To je na nás. Tak ať je taková, že budeme mít volné zdroje. Věřím, že to lze udělat.

Věřme a zajistěme, že tu bude životní prostředí, v němž můžeme rozkvétat jako lidské bytosti, a žít a sdílet tuto planetu z prostoru srdce, a ne z prostoru potřeby. (něžná hudba)

2021-06-04 14:09

Show Video

Other news